Platform Handschriftontwikkeling

Ontstaansgeschiedenis
Het Platform is opgericht door leden van de:
Doelstelling
Het is de bedoeling vraagstellers met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven te informeren, adviseren en door te verwijzen. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een onafhankelijk informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het platform heeft een ideŽle grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk en objectief intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten en noemen diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren. En als idealisten dromen we van goed schrijfonderwijs.
Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.


Deelnemers
Het Platform wordt gevormd door schrijfdeskundigen die op ideŽle basis hun medewerking verlenen. Het Platform wordt gevoed door schrijfspecialisten op persoonlijke titel, uitgevers van schrijf-producten, groothandels, etc.. In totaal hebben al 40 deelnemers hun medewerking toegezegd. Regelmatig worden zij op de hoogte gesteld van de activiteiten van het Platform.


Voor wie is de site bedoeld ?
Instellingen (zoals Schoolbegeleidingsdiensten en Pabo's), scholen, leraren, ouders kunnen met vragen op het brede gebied van handschriftontwikkeling terecht bij de contactpersoon. Het antwoord wordt binnen twee weken gegeven, is kosteloos en kan een advies of verwijzing inhouden. Op deze site vindt u (te zijner tijd) ondermeer: Voor wie is deze site NIET bedoeld ?
Deze site bevat geen informatie over hoe u een succesvol schrijver van boeken, artikelen, opstellen of gedichten wordt kortom over de literaire c.q. journalistieke kant van schrijven.


Vragen stellen / Contactpersoon
Uw kunt uw vragen naar het onderstaande e-mail adres sturen.
Email: platformhandschriftontw@outlook.com
Website: www.handschriftontwikkeling.nl


Aanleveren informatie voor deze site
Heeft u informatie die u graag via deze site ook voor anderen toegankelijk wilt maken dan kunt u mailen naar de bovenstaande contactpersoon.


Schrijfmethoden
Organisaties
Literatuur mbt schrijfonderwijs
Brochure
Links
Reactie op ons werk
Blijkbaar voorzien we in een behoefte getuige de volgende reactie op een door ons uitgebracht advies:

"T.a.v. jullie rol als werkgroep:
* belangrijk was het meedenken; we werden geprikkeld verder te zoeken en na te denken over een aantal zaken
* we kregen een aantal goede tips om meer informatie te krijgen
* het is prettig om een mening van meerdere deskundigen te horen om zelf tot een keuze te kunnen komen.
* met name een methode-onafhankelijke deskundige is voor een school interessant, net als schrijfdocenten een pabo.
Concluderend: voor ons was het prettig dat een groep mensen meedacht gedurende het proces. In zo'n geval is het prettig als het per e-mail snel heen en weer kan. Ik zou jullie dan ook adviseren om bij een aanvraag het net te doen als bij ons: een contactpersoon op de school waarmee regelmatig even contact is over de vorderingen.
Succes met de werkgroep en bedankt voor jullie hulp!"Heeft u ook met een schrijfvraag?
Als deze vraag hieronder al is vermeld, dan heeft het Platform daar informatie over beschikbaar en is deze op te vragen. Betreft het een andere vraag op het brede gebied van schrijven, dan kunt u haar stellen.
In beide gevallen kunt u contact met het Platform Handschriftontwikkeling opnemen via het e-mailadres: platformhso@home.nl E-mailen is het makkelijkst maar bellen mag natuurlijk ook. Uw vraag wordt vervolgens door de leden van het platform onderling besproken. Vervolgens ontvangt u antwoord. Het antwoord is gratis.


Alle schrijfvragen tot nu toe:  klik hier om ze te lezen


Trefwoordenoverzicht
Tot nu toe zijn ruim 300 vragen aan het Platform Handschriftontwikkeling gesteld en hebben een antwoord gekregen. Voor een groter lees- en vraaggemak worden ze niet meer in rubrieken, maar onder trefwoorden vermeld. Bij het stellen van nieuwe vragen (email: platformhso@home.nl) kan er specifieker naar worden verwezen en door ons op worden teruggegrepen. In enkele gevallen wordt eenzelfde vraag onder twee trefwoorden vermeld.   Klik hier voor het trefwoorden overzicht


terug naar de startpagina