Sitemap Artikelen Contact
Facebook  
Penmail Over kinderhandschrift Eigen uitgaven Over het platform

Platform Handschriftontwikkeling

Welkom op de website van het Platform Handschriftontwikkeling. Waarmee kunnen we je helpen?

  • Ben je op zoek naar informatie over handschrift en schrijven met de hand voor een werkstuk, je opleiding of studie? Neem een kijkje bij al onze artikelen, verzameld per onderwerp.
  • Ben je als leraar op zoek naar aanvullend lesmateriaal voor schrijflessen in je klas? Bekijk onze eigen uitgaven en andere schrijfactiviteiten.
  • Ben je journalist/redacteur en heb je extra informatie nodig voor een item over handschrift, neem gerust contact met ons op!
  • Ben je op zoek naar informatie om je eigen handschrift of dat van je kind te verbeteren? Dan kunnen we advies geven.
  • Ben je vanuit een andere achtergrond geïnteresseerd in handschrift en het (leren) schrijven met de hand?
We nodigen je uit alle informatie op deze site te bekijken. Nog vragen? Laat het ons weten!


Actueel

Werken aan de schrijfbeweging
Als onderdeel van onze eigen uitgaven is onze serie uitnodigende schrijflessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs van een aantrekkelijke nieuwe layout voorzien. De set bestaat uit 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen. Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd. Naast klassikaal, kunnen leerlingen op reguliere basisscholen er zelfstandig mee werken. De set is ook heel geschikt voor de Plusklas en Leonardoscholen. De set werkbladen is voor € 15,- te bestellen.
Lees de flyer.


Symposium: De kracht van schrijven met de pen 2.0
Woensdag 12 oktober 2022 organiseren de Hogeschool van Amsterdam en SchrijvenNL het inspirerende symposium De kracht van schrijven met de pen 2.0. Schrijf je voor 1 juli 2022 in en maak gebruik van het early bird tarief!
Het symposium neemt je mee in de nieuwe ontwikkelingen in het schrijven met de hand waarbij de vertaalslag van evidentie naar de praktijk in de klas wordt gemaakt. Wat is de kracht van schrijven? Welke vorm van extra ondersteuning is effectief om ervoor te zorgen dat alle kinderen leesbaar en soepel leren schrijven op school? Hoe kunnen leerkrachten en kindertherapeuten elkaar hierin versterken? En we gaan in op de nieuwe groepsinterventies zoals Samen aan de Slag met Schrijven-SASS! voor groep 3 en 4 en het WRITIC-groepsprogramma voor groep 2. Lees de flyer.


Groep 3; tien jaar onderzoek naar leren schrijven met de hand (Schoemaker – Ytsma, 2022) is uit.


Penmail jaargang 17 nr. 2 van april 2022 is uit.


SASS ! Samen Aan de Slag met Schrijven
Alle kinderen leren schrijven op school. Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer zelfvertrouwen waneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven. Dit lukt de meeste kinderen, maar niet voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol.
Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening. Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om hen weer mee to laten doen met de groep.
Daarom is er een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 en 4 zodat ze snel weer kunnen aanhaken bij het handschriftniveau van de groep. Binnen dit co-teaching programma werken kindertherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak.
Lees meer op https://www.schrijvennl.nl/.


Dag en week van het handschrift 2022
Op zondag 23 januari 2022 was het Internationale Dag van het Handschrift.
Van woensdag 19 t/m 26 januari was de Nationale Week van het Handschrift.
In dit kader hebben we weer een aantal gratis uitgewerkte lessen ontwikkeld.
Lees ook het persbericht.


Oproep: Help handschriftontwikkeling in kaart brengen! Het onderwijs in Nederland moet structureel beter. De basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat en de kansenongelijkheid neemt tijdens deze coronacrisis alleen maar toe, luidt de alarmerende boodschap. Zes initiatiefnemers doen een hartstochtelijk beroep op ieder die direct of indirect met onder-wijs te maken heeft: Willen jullie meewerken om de omvang van kinderen met hand-schriftmoeilijkheden in kaart te brengen? Lees hier meer.

Er zijn drie eigen gratis uitgaven over kinderhandschrift beschikbaar; Sprekend Schrift, Sprekender Schrift en Uitgesproken Schrift


Gratis webinar Handschriftonderwijs


Uit heel Nederland komen er signalen binnen bij Platform Handschriftontwikkeling dat steeds meer leerlingen moeite hebben met de schriftelijke verwerking van de leerstof dan voor Corona. En dit haalt ook de landelijke media. Enkele voorbeelden:

NOS Jeugdjournaal van 17 mei 2021


Radio 1 van 17 mei 2021,(vanaf 3 min)


ADgezin van 19 mei 2021
(zie: https://www.ad.nl/gezin/kinderen-doen-er-steeds-langer-over-om-te-leren-schrijven-coronajaar-maakt-het-erger~aa458ade/)


RTL nieuws van 17 mei 2021
(zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5231461/kinderhandschrift-lockdown-thuisonderwijs-nog-slechter-geworden)

Leerkrachten geven aan dat het aantal kinderen met schrijfmoeilijkheden is toegenomen: ze schrijven niet of nauwelijks leesbaar, hun schrijftempo is te laag, en ze klagen over pijn in de hand.
Door de vele digitale lesuren tijdens de lockdownperiodes hebben kinderen minder directe instructie gekregen en hebben ze minder kunnen werken aan het automatiseren van een vlot en vloeiend handschrift. Voor een goede schriftelijke verwerking bij taal en rekenen is een leesbaar en vlot handschrift echter onontbeerlijk. In de huidige focus op achterstanden in taal- en rekenen is een goede schriftelijke verwerking een witte vlek.

Hoe is het gesteld met het handschrift van jouw leerlingen?

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt een unieke gelegenheid om schriftelijke verwerking én verbetering van handschrift samen aan te pakken. Onderzoek laat zien dat de combinatie van oefenen én verbeteren tijdens de leervakken veruit het meest effectief is. Wil jij ook aan de slag met handschriftonderwijs in jouw klas of op jouw school? Volg dan het gratis webinar Handschriftonderwijs - in 15 minuten een quickscan maken; binnen één uur weet je hoe je antwoord krijgt op de vraag hoe het gesteld is met het handschrift van jouw leerlingen én krijg je praktische tips om handschriftonderwijs snel, effectief en tijdens het reguliere curriculum aan te pakken.

Aanmelden voor deze gratis webinar kan via de link:
https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinar-handschriftonderwijs


In september 2021 start er een nieuwe schrijfopleiding: Handschriftonderwijs & Schrifteducatie.


Blijvend belangrijk

Handschrift is Hersenwerk

Schrijven met de hand blijft belangrijk. Schrijven met de hand stimuleert een leven lang onze persoonlijke computer: onze hersenen. In deze korte brochure vertellen we wat er in het brein gebeurt als er met de hand geschreven wordt. Schrijven met de hand doet meer dan we denken! We leven in een digitale wereld. Schrijven is communicatie en dat kan prima via de hand én het toetsenbord. De keuze om door te gaan met het aanleren van een soepel en leesbaar handschrift kan verantwoord gemaakt worden als álle argumenten bekend zijn. Door ook de brein-argumenten door te geven, hopen we jullie te motiveren.
Schrijven met de hand is een wonder. Schrijven is één van de moeilijkste neuromusculaire taken. Wat werkt dan allemaal in ons brein samen om tot schrijven met de hand te komen? We noemen de motoriek, de samenwerking tussen linker-en rechterhersenhelft, motorische planning, dieptegevoel, visuele waarneming, concentratie en sensorisch bewustzijn van de vingers. Het is een wonder, dat al die hersendelen zo razendsnel samenwerken terwijl we schrijven én onze aandacht aan de spelling en de inhoud van de tekst kunnen geven en verwerken wat de tekst met ons doet. In deze brochure nemen we de volgende deelgebieden onder de loep: linker- en rechterhersenhelft, neurale verbindingen, motoriek, ruimtelijke oriëntatie, het zien, lezen en taal, emotie.
Klik hier om de brochure te lezen en/of te downloaden.

Lees het artikel over een gastles die we voor studenten Junior accountmanager gaven.

Er wordt minder geschreven dan vroeger en daarom lijkt met de hand schrijven soms een beetje raar. Maar Handschrift is juist heel bijzonder. Lees in het artikel waarom dit zo is.

Een visie op schrijfonderwijs
Uit recent onderzoek blijkt dat "met de hand schrijven" een positieve invloed heeft op het verwerven en verwerken van informatie. Ook ander onderzoek onderbouwt het faciliterend effect van een goed handschrift op cognitie en taalontwikkeling. In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie – versie 2 toont Else Kooijman-Thomson aan dat goed handschriftonderwijs – juist in deze tijd van digitalisering – wel degelijk tot de kernopdracht van het basisonderwijs en daarmee van de opleiding behoort.

KLASSENPOST "Wie schrijft die blijft"

Klassenpost is de unieke taalcampagne, gekoppeld aan een landelijke correspondentie tussen basisschoolleerlingen. Tijdens deze inspirerende happening pakken leerlingen van groep vijf tot en met acht overal in Nederland de pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Klassenpost brengt taalvaardigheid en een sociale, onderlinge interactie doeltreffend bij elkaar. Het Platform Handschriftontwikkeling denkt o.a. mee over de pensoort, de feedback voor de leerkracht qua leesbaarheidspunten en de liniering van het aan te leveren papier. Lees de flyer en bezoek de website: www.klassenpost.nl
Laatste wijzigingsdatum: 7 juli 2022

Copyright © 2009-2022 Platform Handschriftontwikkeling.
 
Wordpress Counter       Free Counter