Vereniging van Leraren Schoonschrijven en Machineschrijven

Opgericht 17 september 1905.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 februari 1906.

Doelstelling
Het bevorderen, verbreiden en verbeteren van de beoefening en de kennis van het vak Schrijven/handschriftontwikkeling in al zijn facetten.

De Vereniging wil dit doel bereiken door o.a.:
Lidmaatschap
Lid van de Vereniging kan men worden als men in het bezit is van een erkend diploma voor het geven van onderwijs in het vak schrijven: (oude) akte Schoonschrijven M.O., (oude) diploma leraar Stenografie en Machineschrijven, Basisdiploma Schrijven of het diploma Kalligrafie.
Tevens zij die de achttienjarige leeftijd bereikt hebben en in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van een instelling die door het VLSM-bestuur is getoetst aan de hand van het raamwerk nieuwe opleidingen schrijfonderwijs.
Zij die niet in het bezit zijn van een dergelijke akte kunnen begunstiger van de Vereniging worden.

Lid of begunstiger van de Vereniging betekent:
Voor verdere informatie
Secretaris en postadres van de VLSM:
Madeleine van Mierlo, Kerverijstraat
58 5554 CZ Valkenswaard , tel. 040 - 204.12.88
e-mail: mad.mierlo@planet.nl

Het belang van goed schrijfonderwijs

De Vereniging van Leraren Schoonschrijven en Machineschrijven constateert: Schrijven/handschriftontwikkeling
Leren schrijven is voor een kind een inspannende opgave. Het kind zal zich echter een leesbaar handschrift eigen moeten maken dat gedurende zijn hele leven toepasbaar is in diverse omstandigheden.
Daarvoor zijn goede opleidingen nodig maar ook goede opleiders.

Misschien iets voor jou?

Op de IPABO te Amsterdam wordt de Post-HBO opleiding 'Schrijven met pen en toets' gegeven.
Met dit diploma kun je o.a.:
Meer informatie over deze landelijk erkende opleiding Schrijven met pen en toets is te vinden op: www.hs-ipabo.edu en bij: e.kooijman@hs-ipabo.edu

Wat zeggen kinderen van een basisschool over het belang van schrijven?

Enkele uitspraken: Wendy, 11 jaar

Verenigingsblad De Letter

De Vereniging geeft driemaal per jaar 'De Letter' uit. Hierin staan artikelen en informatie over: Voor proefnummer: m.m.natzijl@driestar.nl, (redactie en grafische realisatie)

Basisdiploma Schrijven

Met het Basisdiploma Schrijven kun je verantwoord schrijfonderwijs geven op de basisschool en collega's ondersteuning bieden.

Diploma Kalligrafie

Met het diploma Kalligrafie kan men in centra voor vrijetijdsbesteding en/of Volksuniversiteiten cur-sussen kalligrafie geven.

Voor informatie over deze examens en opleidingsadressen kun je terecht bij de secretaris van de Commissie Regeling Schrijfexamens (CRS) mevr. Marloes van den Heuvel-Berden: mltvandenheuvel@hotmail.com of bij de penningmeester dhr. Hein Bongers: heinbongers@planet.nl

laatste wijziging: 26-11-2006

terug naar HSO