Een vraag over handschriftverbetering?

Dat kan via platformhandschriftontw@outlook.com.

Stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.
Binnen 14 dagen geven wij advies en suggesties. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld.

Het platform deelt de vraag en het advies op de vraag alleen met de vraagsteller en bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan nodig is voor het geven van advies.