Week van het Handschrift 2022

Schrijfactiviteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs

In het kader van de week van het handschrift 2022 hebben we rond het motto "Onthouden ? Schrijf 't op!" een aantal uitgewerkte lessen ontwikkeld: Het ontwikkelen van lesmateriaal om de ontwikkeling van het handschrift te stimuleren doen we al een aantal jaar. Kijk hier voor onze eerder uitgebrachte lesbrieven en andere uitgaven.