NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT


Speciaal voor de week van het handschrift in januari 2018 hebben wij een aantal lessen ontwikkeld rond het thema handschrift en schrijven:

Het Letterwinkeltje (voor de kleuterbouw van de Basisscholen)
De themahoek ‘Het Letterwinkeltje’ is bedacht naar aanleiding van het boek Het Letterwinkeltje van Marianne Busser en Ron Schröder. De bedoeling van deze themahoek is om de kinderen pret te laten beleven met letters. De inrichting van de hoek is een voorbeeld dat zo aan te passen is dat het haalbaar is voor elk lokaal.

Eekhoorn en mier (voor leerlingen voor groep 3/4 van de Basisscholen)
Twee verhalen uit:" Misschien wisten zij alles" van Toon Tellegen kunnen een leidraad zijn of een mogelijkheid tot gesprek met opa of oma, oom of tante, vader of moeder. Over hoe zij hebben leren schrijven en hoe belangrijk dat is.

Handschrift - uniek cultureel erfgoed (voor de bovenbouw van de Basisscholen)
Met deze brief nodigen wij elke groepsleerkracht uit om aandacht te geven aan de woorden in de titel - handschrift - uniek - cultureel - erfgoed. Ga uit van een 'roept-u-maar' situatie, en vraag wat het betreffende woord kan betekenen. Laat daarna in een woordenboek de betekenis opzoeken en daarover verslag uitbrengen. Dan volgt het samen tot een aanvaardbare omschrijving komen. Tot slot zal de discussievraag het gevonden begrip nader verkennen.

Brief over de liefde. (voor de bovenbouw van de Basisscholen)
Het verhaal wordt verteld door middel van getekende symbolen. Dat noemen we tekenschrift. Heel vroeger had men nog geen klank aan een letterteken gekoppeld. Wat zou er in deze brief staan??? Kunnen wij dat eeuwen later nog lezen? Dat lees je in de bijlage.

Maak een pantoum (voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs)
Zelf een gedicht maken gaat in de vorm van een pantoum is heel makkelijk. Pantoum is een hele oude dichtvorm, waarin veel regels worden herhaald. Regel voor regel wordt er gezegd wat je moet doen; het gedicht rijmt niet en zegt toch veel. Dat kan gaan over wat je bezig houdt of over elk willekeurig onderwerp. Prachtige volzinnen zijn niet nodig. Het is belangrijk dat je opschrijft wat het eerst in je opkomt, zonder jezelf te corrigeren. In ieder van ons schuilt een dichter!