Petitie aangeboden op 23 januari 2018

Op dinsdag 23 januari hebben we in Den Haag een petitie aangeboden aan de leden van de Commissie Onderwijs en Wetenschappen van de Tweede Kamer. Zie de foto's en links naar persberichten.

Doel was het uitleggen waarom goed schrijfonderwijs nog steeds belangrijk is in een tijd waarin er steeds minder gescheven wordt. En tot slot wat we denken dat "de politiek" kan doen om dit doel te helpen bereiken.

Bij de toelichting die we mochten geven, gebruikten we acht (PowerPoint) afbeeldingen. Hieronder staan ze.Afbeelding 1 Allereerst hebben we de aandacht gevestigd op de week van het handschrift. Met deze week willen we scholen handvatten bieden om extra aandacht te geven aan het schrijven. We hebben daarvoor zowel voor de lagere school als middelbare school een aantal suggesties bedacht. Dus ook voor het voortgezet onderwijs.

Afbeelding 2 Naast de week van het handschrift is er ook een internationale dag van het handschrift.

Afbeelding 3 Handschrift en schrijven staan onder druk in een tijd dat er steeds meer communicatie digitaal plaatsvindt. Daarom doen we ook onze best om het schrijven op de lijst van cultureel erfgoed te krijgen, erfgoed dat niet verloren mag gaan.

Afbeelding 4 Schrijven is een heel complexe bezigheid waarbij zich veel tegelijk afspeelt in de hersenen. Als je schrijft ben je bijvoorbeeld tegelijk bezig met de inhoud \ logica van je mededeling, de woordkeus, de spelling, de keuze waar op het papier te schrijven, hoe groot of klein en het met de hand vormen van letters. Hierbij zijn verschillende centra in de hersenen betrokken die goed met elkaar moeten communiceren. De noodzaak tot communiceren zorgt ervoor dat er verbindingen ("telefoonkabels") tussen die verschillende gebieden worden gelegd. Dit is ook voor andere taken als schrijven erg gunstig en is daarom een grote steun in de rug voor de ontwikkeling van kinderen.

Afbeelding 5 Naast de winst die leren schrijven levert voor het ontwikkelen van een "goed verbonden brein" helpt leren schrijven de ontwikkeling van de fijne motoriek. Ook het leren lezen profiteert want wanneer je niet alleen letters en woorden ziet maar ook zelf maakt, maak je ze je sneller eigen. Wie schrijft moet ook leren omgaan met de ruimte; bijoorbeeld: hoe deel je het papier in.

Afbeelding 6 Handgeschreven tekst biedt de mogelijkheid iets extra's, iets persoonlijks mee te geven aan de boodschap. Een handgescheven kerstkaart heeft toch een andere lading dan een als bijlage bij een e-mail gestuurde kaart (graag zelf uitprinten).
Papier en pen zijn meestal wel voorhanden. Ze hoeven niet eerst "aan" of "uit" gezet te worden of op te starten en er zijn geen batterijen bij nodig.
Als je aantekeningen maakt, ben je vaak ook bezig informatie te ordenen en in je hoofd een "plek" te geven. Daardoor onthoudt je dingen die je opschrijft vaak beter. Dit ordenen kan ook helpen bij het verwerken van ervaringen, zoals bij het schrijven van een dagboek.
Aan het omgaan met lettervormen die niet gewoon zijn in het allerdaagse leven zit ook een esthetische en historische kant.

Afbeelding 7

Afbeelding 8 We hebben nu verteld waarom we met de hand (leren) schrijven belangrijk vinden en waarom we meer aandacht willen voor schrijfonderwijs.
Hieronder staan vijf aktiepunten die een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van ons doel.

Deze presentatie downloaden:
als Powerpoint presentatie      als Pdf-file.