EXTRAVERSIE VRIENDELIJKHEID ZORGVULDIGHEID EMOTIONELE STABILITEIT INTELECTUELE AUTONOMIE
I+ I- II+ II- III+ III- IV+ IV- V+ V-
I+ spontaan, uitbundig, mededeelzaam
 
hartelijk, prettig, warmvoelend bazig, schreeuwerig, dominant vlijtig, arbeidzaam, werkwillig roekeloos, losbandig, onbezonnen zelfverzekerd, zeker, besluitvaardig ontvlambaar, onbeheerst, romantisch boeiend, geestkrachtig, origineel chauvinistisch, reactionair
I-
 
gesloten, zwijgzaam, introvert bescheiden, zachtmoedig, geduldig nors, kortaangebonden, zelfzuchtig voorzichtig, serieus, perfectionistisch laks, arbeidschuw, verstrooid doodkalm, nuchter, beheerst onzeker, depressief, onevenwichtig filosofisch, complex, diepzinnig behoudend, slaafs, bekrompen
II+ opgewekt, gezellig, joviaal rustig, bedaard mild, vreedzaam, goedhartig
 
oppassend, correct, welgemanierd nonchalant, argeloos stabiel, kalm, gelijkmoedig teder, teergevoelig, aanhankelijk vrijheidslievend, subtiel, ruimdenkend volgzaam, gehoorzaam, gedwee
II- fel, lawaaierig, druk ontoegankelijk, stug, ondoorgrondelijk
 
oninschikkelijk, stijfhoofdig, ontoegeeflijk streng, kieskeurig hardleers, asociaal, getikt keihard, despotisch, ongevoelig wisselvallig, lichtgeraakt, onrustig rebels, onaangepast, ironisch stompzinnig, krenterig, bekakt
III+ bedrijvig, energiek, vief gereserveerd, ernstig, nadenkend zorgzaam, goed, beleefd eerzuchtig, streberisch, prekerig zorgvuldig, nauwgezet, stipt
 
evenwichtig, vastberaden, standvastig zorgelijk, overbezorgd karaktervol, constructief, ge´nteresseerd gezagsgetrouw, conventioneel, burgerlijk
III- ongeremd, onbesuisd, rumoerig apathisch, passief, onpeilbaar buigzaam, plooibaar egocentrisch, tegendraads, ontactisch
 
ordeloos, gemakzuchtig, lichtzinnig laconiek onstabiel, labiel, irrationeel vrijgevochten, ondogmatisch, revolutionair onkritisch, oppervlakkig, karakterloos
IV+ optimistisch, levenslustig, levenskrachtig
 
tolerant, tevreden, ingoed autoritair, hardvochtig, heerszuchtig accuraat, exact, systematisch zorgeloos, onbezorgd, crimineel onverstoorbaar, koelbloedig
 
kritisch, scherpzinnig, inventief oerdegelijk, aartsgierig, aanmatigend
IV- impulsief, babbelziek, kletserig somber, teruggetrokken, mensenschuw zachtaardig, zacht, gevoelvol opvliegend, mokkerig, snauwerig
 
chaotisch, inaccuraat, onbedachtzaam
 
paniekerig, bang, huilerig poŰtisch, gepassioneerd, idealistisch kleingeestig, onbenullig, aanstellerig
V+ temperamentvol, onstuimig, welbespraakt individualistisch flexibel, verdraagzaam, humaan opstandig, dwars, veeleisend oplettend, leerzuchtig, principieel ongedisciplineerd, jongensachtig, extravagant doortastend, onafhankelijk, onbevreesd veranderlijk, sensitief, bewogen fantasierijk, creatief, reflectief
 
V- praatziek timide, saai, tam goedig, goedmoedig, gemoedelijk onverdraagzaam, kwaadwillig, hebberig plichtgetrouw, gedisciplineerd, keurig onnozel, onverschillig, leugenachtig emotieloos, gevoelloos schrikachtig, bangelijk, vreesachtig
 
overbeleefd

terug naar Idioticon