Sitemap Artikelen Contact

Platform Handschriftontwikkeling

Deze site is bedoeld voor belangstellenden met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten. We informeren, adviseren en verwijzen door naar diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren.

Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.


Actueel Nieuwe artikelen

Het Platform Handschriftontwikkeling heeft op 23 januari in Den Haag de petitie SCHRIJVEN MOET BLIJVEN aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs en Wetenschappen. Lees meer....

Van 22-26 januari 2018 organiseren we de

NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT


n.a.v. de "Internationale Dag van het Handschrift" op 23 januari 2018
  - PERSBERICHT
  - promo

Dit jaar is het motto:

Handschrift: uniek cultureel erfgoed!


Schrijfactiviteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs
met kans op een mooie prijs!

Voor basisscholen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs staan volledig uitgewerkte lessen op deze site.
Adressen voor het inzenden van schrijfactiviteiten: platformhso@home.nl en p/a Platform Handschriftontwikkeling, Magnolialaan 23, 7711 LX Nieuwleusen.
De winnaars krijgen bericht en worden vanaf februari op deze site vermeld.

Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift:
set van 40 A4-bladen met informatie en opdrachten; voor € 10,- te krijgen bij dick.schermer@upcmail.nl; verzending via WeTransfer.
Op hetzelfde adres op te vragen het artikel: "Schrijven met de hand is een mooie traditie", Dick Schermer.


KLASSENPOST "Wie schrijft die blijft"
Klassenpost is de unieke taalcampagne, gekoppeld aan een landelijke correspondentie tussen basisschoolleerlingen. Tijdens deze inspirerende happening pakken leerlingen van groep vijf tot en met acht overal in Nederland de pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Klassenpost brengt taalvaardigheid en een sociale, onderlinge interactie doeltreffend bij elkaar. Het Platform Handschriftontwikkeling denkt o.a. mee over de pensoort, de feedback voor de leerkracht qua leesbaarheidspunten en de liniering van het aan te leveren papier. Lees de flyer en bezoek de website: www.klassenpost.nl


Een vraag over handschriftverbetering?
Dat kan via platformhso@home.nl.
Stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.
Binnen 14 dagen geven wij advies en suggesties.


Momenteel is er ook informatie beschikbaar over de volgende onderwerpen:
Atlas en beschrijving van puberteitskenmerken
Beschrijving van een aantal kenmerken die veel voorkomen in het handschrift van (pre)pubers en adolescenten.
De Big 5
Een model dat internationaal steeds meer geaccepteerd is als het toonaangevende instrument voor het in kaart brengen van (persoons)eigenschappen.


Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2017

Copyright © 2009-2017 Platform Handschriftontwikkeling.
 
Wordpress Counter       Free Counter