Sitemap Artikelen Contact
Facebook  

Platform Handschriftontwikkeling

Deze site is bedoeld voor belangstellenden met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten. We informeren, adviseren en verwijzen door naar diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren.

Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.


Actueel Nieuwe artikelen
Gratis webinar Handschriftonderwijs


Uit heel Nederland komen er signalen binnen bij Platform Handschriftontwikkeling dat steeds meer leerlingen moeite hebben met de schriftelijke verwerking van de leerstof dan voor Corona. En dit haalt ook de landelijke media. Enkele voorbeelden:

NOS Jeugdjournaal van 17 mei 2021


Radio 1 van 17 mei 2021,(vanaf 3 min)


ADgezin van 19 mei 2021
(zie: https://www.ad.nl/gezin/kinderen-doen-er-steeds-langer-over-om-te-leren-schrijven-coronajaar-maakt-het-erger~aa458ade/)


RTL nieuws van 17 mei 2021
(zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5231461/kinderhandschrift-lockdown-thuisonderwijs-nog-slechter-geworden)

Leerkrachten geven aan dat het aantal kinderen met schrijfmoeilijkheden is toegenomen: ze schrijven niet of nauwelijks leesbaar, hun schrijftempo is te laag, en ze klagen over pijn in de hand.
Door de vele digitale lesuren tijdens de lockdownperiodes hebben kinderen minder directe instructie gekregen en hebben ze minder kunnen werken aan het automatiseren van een vlot en vloeiend handschrift. Voor een goede schriftelijke verwerking bij taal en rekenen is een leesbaar en vlot handschrift echter onontbeerlijk. In de huidige focus op achterstanden in taal- en rekenen is een goede schriftelijke verwerking een witte vlek.

Hoe is het gesteld met het handschrift van jouw leerlingen?

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt een unieke gelegenheid om schriftelijke verwerking én verbetering van handschrift samen aan te pakken. Onderzoek laat zien dat de combinatie van oefenen én verbeteren tijdens de leervakken veruit het meest effectief is. Wil jij ook aan de slag met handschriftonderwijs in jouw klas of op jouw school? Volg dan het gratis webinar Handschriftonderwijs - in 15 minuten een quickscan maken; binnen één uur weet je hoe je antwoord krijgt op de vraag hoe het gesteld is met het handschrift van jouw leerlingen én krijg je praktische tips om handschriftonderwijs snel, effectief en tijdens het reguliere curriculum aan te pakken.

Aanmelden voor deze gratis webinar kan via de link:
https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinar-handschriftonderwijs


Het Platform Handschriftontwikkeling organiseerde van 18 - 24 januari 2021 de Week van het handschrift. Meer informatie op onze Week van het handschrift pagina waar u lessen, een quiz en een nieuwe brochure vindt.


In september 2021 start er een nieuwe schrijfopleiding: Handschriftonderwijs & Schrifteducatie.


Eigen uitgaven. Om leerkrachten en leerlingen te motiveren om met de hand te blijven schrijven hebben we hebben we een set van 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen uitgegeven.
Ook hebben we een gratis handschrift MEMORY-spel uitgegeven. Daarnaast hebben we een leerzaam schrijfkwartetspel uitgegeven.
En er is ook een bordspel - onderzoek het handschrift en leer spelenderwijs over schriftkenmerken ! Het kwartetspel kost € 22,95. En het bordspel kost maar €16,95 en komt naast het speelbord compleet met zes handschriften, een handleiding, dobbelstenen en pionnen. Meer over onze uitgaven.


Handschrift is Hersenwerk

Schrijven met de hand blijft belangrijk. Schrijven met de hand stimuleert een leven lang onze persoonlijke computer: onze hersenen. In deze korte brochure vertellen we wat er in het brein gebeurt als er met de hand geschreven wordt. Schrijven met de hand doet meer dan we denken! We leven in een digitale wereld. Schrijven is communicatie en dat kan prima via de hand én het toetsenbord. De keuze om door te gaan met het aanleren van een soepel en leesbaar handschrift kan verantwoord gemaakt worden als álle argumenten bekend zijn. Door ook de brein-argumenten door te geven, hopen we jullie te motiveren.
Schrijven met de hand is een wonder. Schrijven is één van de moeilijkste neuromusculaire taken. Wat werkt dan allemaal in ons brein samen om tot schrijven met de hand te komen? We noemen de motoriek, de samenwerking tussen linker-en rechterhersenhelft, motorische planning, dieptegevoel, visuele waarneming, concentratie en sensorisch bewustzijn van de vingers. Het is een wonder, dat al die hersendelen zo razendsnel samenwerken terwijl we schrijven én onze aandacht aan de spelling en de inhoud van de tekst kunnen geven en verwerken wat de tekst met ons doet. In deze brochure nemen we de volgende deelgebieden onder de loep: linker- en rechterhersenhelft, neurale verbindingen, motoriek, ruimtelijke oriëntatie, het zien, lezen en taal, emotie.
Klik hier om de brochure te lezen en/of te downloaden.

Op woensdag 16 juni 2019 heeft het Platform Handschriftontwikkeling iets historisch mogen vernemen! Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft toen namelijk laten weten, dat "Handschrift" als cultureeel erfgoed is aanvaard. Het Handschrift is bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit heeft plaatsgevond op zaterdag 23 november in het bijzijn van de aanvragers, ondersteuners en leden van het Platform.
Als Platform - en wij ongetwijfeld niet alléén - zijn we geweldig blij met deze geslaagde afronding van onze 'kruistocht' sinds begin 2016.
Met deze waardering door KIEN kunnen we verder en de gedachte van "Schrijven met de hand moet blijven!" verder levend houden.

Volg ons ook nu ook op Facebook
https://www.facebook.com/pltfhandschriftontwikkeling2019

Lees het artikel over een gastles die we voor studenten Junior accountmanager gaven.

Er wordt minder geschreven dan vroeger en daarom lijkt met de hand schrijven soms een beetje raar. Maar Handschrift is juist heel bijzonder. Lees in het artikel waarom dit zo is.

Schrijfactiviteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs
In het kader van de jaarlijkse week van het handschrift ontwikkelen we ieder jaar een aantal uitgewerkte lessen. Ook dit jaar hebben we dat weer gedaan.

Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift:
set van 40 A4-bladen met informatie en opdrachten; voor € 10,- te krijgen bij dick.schermer@upcmail.nl; verzending via WeTransfer.
Op hetzelfde adres op te vragen het artikel: "Schrijven met de hand is een mooie traditie", Dick Schermer.


Een visie op schrijfonderwijs
Uit recent onderzoek blijkt dat "met de hand schrijven" een positieve invloed heeft op het verwerven en verwerken van informatie. Ook ander onderzoek onderbouwt het faciliterend effect van een goed handschrift op cognitie en taalontwikkeling. In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie – versie 2 toont Else Kooijman-Thomson aan dat goed handschriftonderwijs – juist in deze tijd van digitalisering – wel degelijk tot de kernopdracht van het basisonderwijs en daarmee van de opleiding behoort.

KLASSENPOST "Wie schrijft die blijft"
Klassenpost is de unieke taalcampagne, gekoppeld aan een landelijke correspondentie tussen basisschoolleerlingen. Tijdens deze inspirerende happening pakken leerlingen van groep vijf tot en met acht overal in Nederland de pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Klassenpost brengt taalvaardigheid en een sociale, onderlinge interactie doeltreffend bij elkaar. Het Platform Handschriftontwikkeling denkt o.a. mee over de pensoort, de feedback voor de leerkracht qua leesbaarheidspunten en de liniering van het aan te leveren papier. Lees de flyer en bezoek de website: www.klassenpost.nl


Een vraag over handschriftverbetering?
Dat kan via platformhandschriftontw@outlook.com.
Stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.
Binnen 14 dagen geven wij advies en suggesties. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld. Het platform deelt de vraag en het advies op de vraag alleen met de vraagsteller en bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan nodig is voor het geven van advies.


Momenteel is er ook informatie beschikbaar over de volgende onderwerpen:
Atlas en beschrijving van puberteitskenmerken
Beschrijving van een aantal kenmerken die veel voorkomen in het handschrift van (pre)pubers en adolescenten.
De Big 5
Een model dat internationaal steeds meer geaccepteerd is als het toonaangevende instrument voor het in kaart brengen van (persoons)eigenschappen.


Laatste wijzigingsdatum: 21 mei 2021

Copyright © 2009-2021 Platform Handschriftontwikkeling.
 
Wordpress Counter       Free Counter