Sitemap Artikelen Contact

Platform Handschriftontwikkeling

Deze site is bedoeld voor belangstellenden met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk. Als onafhankelijk intermediair belichten wij op deze site een groot aantal aspecten. We informeren, adviseren en verwijzen door naar diverse organisaties in een poging iedereen die informatie wil over de ontwikkeling van handschrift zo objectief mogelijk te informeren.Actueel Nieuwe artikelen
Vanwege het hoge informatie niveau is onze site door de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om in hun archief opgenomen te worden.

N.a.v. Week van het Handschrift (week 4):
  - Film op Youtube: Schrijfclinic in groep acht
  - Artikel in KatholiekNieuwsblad: Schrijven is hersengymnastiek

Artikelen - verschenen in week 4:
  - "Schrijven met de hand is een mooie traditie", Dick Schermer (bundel 64)
  - "Schrijven - cultureel erfgoed", Michel Reimus (bundel 65)
De bundels 64 en 65 "Over kinderhandschrift, schrijfopvoeding en schrijfonderwijs gesproken" zijn te verkrijgen via dick.schermer@upcmail.nl

Primeur: KLASSENPOST "Wie schrijft die blijft"
Klassenpost is de unieke taalcampagne, gekoppeld aan een landelijke correspondentie tussen basisschoolleerlingen. Tijdens deze inspirerende happening pakken leerlingen van groep vijf tot en met acht overal in Nederland de pen op, om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Klassenpost brengt taalvaardigheid en een sociale, onderlinge interactie doeltreffend bij elkaar. Het Platform Handschriftontwikkeling denkt o.a. mee over de pensoort, de feedback voor de leerkracht qua leesbaarheidspunten en de liniering van het aan te leveren papier. Lees de flyer en bezoek de website: www.klassenpost.nl


Platform Handschriftontwikkeling over handschrijven en typen! Hier is dan onze “Visie op handschrijven en typen”. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op deze vragen:

Principieel (deel 1):
  1. Wat maakt schrijven met de hand waardevol?
  2. Wat maakt typen waardevol?
  3. Wat is te zeggen over de verhouding tussen handschrijven en typen?
Praktisch (deel 2):
  1. Welke schrijfactiviteiten met de hand blijven waardevol in de basisschool?
  2. Welke typeactiviteiten zijn waardevol in de basisschool?
  3. Welke mogelijkheden zijn er voor handschrijven op tablet in de basisschool?
Naast een aantal bijlagen is er tevens een uitgebreide bronvermelding.

WERKEN AAN DE SCHRIJFBEWEGING
Om leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 te motiveren om met de hand te blijven schrijven, zijn 50 uitgewerkte schrijflessen ontwikkeld rond een set van 70 losse kaarten. Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd. Naast klassikaal, kunnen leerlingen op reguliere basisscholen er zelfstandig mee werken. De set is ook heel geschikt voor Plusklassers, Leonardoscholen en Steve Jobsscholen. Deze lessenserie kan naast elke bestaande methode gebruikt worden. Hier twee voorbeelden van zo'n kaart: kaart nr. 17 (schrijfbeweging met de eigen voor- en achternaam maken) en kaart nr. 35 (ken de grens van je wens). Lees hier meer informatie.
Enkele andere uitnodigende schrijfactiviteiten uit het (recente) verleden.

Een vraag over handschriftverbetering?
Dat kan via Contact.
Stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.
Binnen 14 dagen geven wij advies en suggesties.


Momenteel is er ook informatie beschikbaar over de volgende onderwerpen:
Atlas en beschrijving van puberteitskenmerken
Beschrijving van een aantal kenmerken die veel voorkomen in het handschrift van (pre)pubers en adolescenten.
De Big 5
Een model dat internationaal steeds meer geaccepteerd is als het toonaangevende instrument voor het in kaart brengen van (persoons)eigenschappen.


Laatste wijzigingsdatum: 24 september 2017

Copyright © 2009-2017 Platform Handschriftontwikkeling.
 
Wordpress Counter       Free Counter