Oud of nieuw programma?

In mei 2018 worden de vwo-eindexamens voor de vakken wiskunde A en wiskunde B op de meeste middelbare scholen volgens een nieuw eindexamenprogramma afgenomen.

Maar de CCVX neemt de voortentamens wiskunde A en wiskunde B in december 2017, april 2018 en juli 2018 nog af volgens de leerstof zoals die nu op de site staat (die dus is afgeleid van het oude programma).

(Voor de andere vakken biologie, natuurkunde en scheikunde is het nieuwe programma al ingevoerd.)