Deelname aan een voortentamen

Verantwoordelijkheden
De CCVX is eindverantwoordelijk voor de voortentamens krachtens de Wet op het Hoger Onderwijs.
De betaling voor de deelname aan de voortentamens is echter door de CCVX gedelegeerd aan de het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De inschrijving, je oproep (per e-mail) voor het voortentamen en het verdere proces tot en met je deelname in de tentamenzaal en de correctie en communicatie van de resultaten verloopt dus geheel via de CCVX. Je ontvangt de uitslag van de CCVX.

Betaling - UMCU
De CCVX heeft de betaling gedelegeerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dat betekent dat je alle vragen over (het doen van) betalingen aan het UMCU moet stellen (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl). De CCVX kan je hierover niets vertellen.
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen € 91,-. Hiervoor krijg je één tentamenkans. Wil je een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten opnieuw € 91,-.
Let op: volgens de algemene voorwaarden is het niet mogelijk een voortentamen te annuleren. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent om te komen. Maar ook als je niet komt, blijf je wel betalingsplichtig.

Contact, vragen en klachten - CCVX
Voor vragen over de leerstof, inhoud van het tentamen, tentamenbenodigdheden, geldigheid testimonia, procedure van de correctie, het verloop van de correctie en uitslagen kun je terecht op de site www.ccvx.nl. Vind je geen antwoord op je vraag dan kun je contact opnemen met een van de secretarissen (secretaris@ccvx.nl). Vermeld altijd een telefoonnummer zodat we je eventueel ook kunnen bellen.
De secretarissen handelen ook verzoeken af voor toepassing van de hardheidsclausule die is opgenomen in de voorwaarden voor deelname aan een voortentamen. Het postadres is:
secretariaat CCVX
Graaf Adolfstraat 38
3583 VV Utrecht

Lees voordat je je aanmeldt ook de voorwaarden voor de deelname aan een voortentamen. Deze staan op de pagina waar je je kunt inschrijven voor de voortentamens.