De Centrale Commissies Voortentamen - CCVX

De Centrale Commissies Voortentamen zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Universiteiten. Het doel van deze commissies is het doen van onderzoek naar de kennis van a.s. kandidaten die op grond van de artikelen 7.24 t/m 7.29 van de Wet op het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs toegang willen tot de universiteit. In de praktijk zijn dit meestal a.s. studenten die een opleiding willen gaan volgen maar nog aan nadere opleidingseisen moeten gaan voldoen. De testimonia van de CCVX worden door bijna alle opleidingen van alle universiteiten erkend.

Er zijn vier commissies:      de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB)
 de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN)
 de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS)
 de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW)

We vatten deze commissies samen onder de naam CCVX. De CCVX toetst de kennis van een kandidaat met een schriftelijk examen dat afgelegd moet worden voordat met de studie mag worden begonnen. Daarom wordt dit examen voortentamen genoemd. Indien je deelneemt aan decentrale selectie kan het zijn dat de betreffende opleiding eist dat het voortentamen is afgelegd voordat je je inschrijft voor de decentrale selectie. Per vak kan het voortentamen drie maal per jaar worden afgelegd. Het voortentamen bevat geen prakticum, anderzijds maakt de gehele leerstof van het vwo deel uit van het tentamen. Dus zowel de onderwerpen van het schoolonderzoek als de onderwerpen van het centraal examen. In afwijking van het programma van het vwo zijn er geen onderwerpen/leergroepen uitgezonderd van het vwo-programma. Data, leerstof en voorbeeldexamens staan aan het einde van deze pagina.

De in de CCVX samenwerkende universiteiten zijn krachtens de WHW eindverantwoordelijk voor de voortentamens.
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen 91,-.
De uiterste aanmelddatum is 10 werkdagen voor de tentamenzitting.
De voortentamens worden alleen in Utrecht afgenomen.Van de voortentamens in november en december zijn de uitslagen op tijd bekend zijn i.v.m. de deadline van 15 januari.
Van de voortentamens in april zijn de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 mei.
Van de voortentamens in juli 2018 zijn de uitslagen op tijd bekend i.v.m. de datum van 15 augustus (en op verzoek eerder als je opleiding dat eist). Enkele opleidingen willen de uitslagen uiterlijk 15 juli hebben, dan kun je bijna altijd uitstel vragen tot 1 augustus.
De data van de voortentamens in april en juli zijn sinds 5 januari definitief.

Centrale Commissie Voortentamen Biologie

Tentamendata 2017/2018
 • woensdag 6 december 2017


 • maandag 23 april 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Alfa


 • maandag 16 juli 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Alfa
leerstof CCVB voortentamen biologie


Bij de Centrale Commissie Voortentamen Biologie (CCVB) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

voorbeeldtentamen

Andere goede voorbeelden zijn de tentamens van de herziene tweede fase vwo eindexamens. Deze kun je op het internet o.a. vinden op www.havovwo.nl en www.examenbundel.nlCentrale Commissie Voortentamen Natuurkunde

Tentamendata 2017/2018
 • donderdag 30 november 2017

 • woensdag 25 april 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Alfa en Beta


 • woensdag 18 juli 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Alfa en Gamma
leerstof CCVN voortentamen natuurkunde


Bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde (CCVN) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

voorbeeld van een voortentamen (opgaven)

voorbeeld van een voortentamen (antwoorden)


Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde

Tentamendata 2017/2018
 • dinsdag 28 november 2017


 • maandag 16 april 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Beta


 • vrijdag 20 juli 2018
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Educatorium: zaal Gamma
leerstof CCVS voortentamen scheikunde


Bij de Centrale Commissie Voortentamen Scheikunde (CCVS) zijn aangesloten:
de Wageningen University, de Technische Universiteit Delft en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.


voortentamen CCVS van 29 juli 2010 (opgaven)
voortentamen CCVS van 29 juli 2010 (uitwerking)

voortentamen CCVS van 26 januari 2011(opgaven)
voortentamen CCVS van 26 januari 2011 (uitwerking)


Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde

Tentamendata 2017/2018
 • woensdag 20 december 2017 (wis A en B)


 • vrijdag 20 april 2018 (wis A en B)
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Jaarbeurs: Beatrixgebouw


 • maandag 23 juli 2018 (wis A en B)
  • in Utrecht : 13.30 - 16.30 uur
   Jaarbeurs: Beatrixgebouw

beknopt overzicht van de verschillen tussen WisA en WisB


syllabus en tentamenprogramma voortentamen wisA

syllabus en tentamenprogramma voortentamen wisB


Oud of nieuwprogramma ?

Bij de Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde (CCVW) zijn aangesloten:
de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en diergeneeskunde van de universiteiten te Amsterdam (VU en UvA), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

voortentamen wisA van 16 januari 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisA van 3 juni 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisA van 28 juli 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisA van 16 januari 2015 - opgaven
voortentamen wisA van 16 jan 2015 - uitwerking


voortentamen wisB van 16 januari 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisB van 3 juni 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisB van 28 juli 2014 - opgaven en uitwerking
voortentamen wisB van 16 januari 2015 - opgaven
voortentamen wisB van 16 jan 2015 - uitwerking

De onderstaande informatie is uitsluitend toegankelijk voor:

Leden van de CCVX

Genodigden

GenodigdenH

GenodigdenAO